Skip to main content

Polityka Prywatności Biura Rachunkowego VOLURE sp. z o.o.

1. Informacje ogólne Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem z usług Biura Rachunkowego VOLURE sp. z o.o. z siedzibą w Sieradzu.

2. Administratorem danych osobowych jest: VOLURE sp. z o.o. NIP: 8272319843 Adres: 98-200 Sieradz, ul. 11 Listopada 14A KRS: 0000770656 e-mail: biuro@volure.pl telefon: 793303022

3. Cel, podstawa prawna i okres przetwarzania danych Przetwarzamy dane osobowe w celach związanych z działalnością biura rachunkowego, w szczególności:

  • zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług księgowych,
  • realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze,
  • marketingu bezpośredniego własnych usług.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także uzasadniony interes realizowany przez administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), czy też zgoda osoby, której dane dotyczą, w przypadkach wymagających takiej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

4. Prawa osób, których dane dotyczą Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

5. Zmiany w polityce prywatności Biuro Rachunkowe VOLURE sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności, o czym zobowiązuje się informować użytkowników.